Начална страница

Контролни дейности

Съвместни проверки 31 май 2023 г.

НАП 

Брой проверки: 571
114 установени нарушения

КЗП

Брой проверки: 1496
860 установени нарушения на разпоредбите на Закона за защита на потребителите
314 броя съмнения за прилагане на нелоялни търговски практики

БАБХ

1055 проверки
131 предписания
28 акта за установяване на административни нарушения
620 кг насочени за унищожаване